GDPR – ochrana osobních údajů

Kupující   souhlasí, v souladu  se zákonem  o  ochraně  osobních  údajů (č.101/2000 Sb.),   aby  poskytnuté  osobní údaje byly prodávajícím  zpracovány  a  uschovány  pro  účely  nabídkového  a  prodejního  řízení.

Kupující   má  právo  být  informován,  jaké  údaje o  něm  prodávající  eviduje  a  je  oprávněn tyto  údaje  měnit.  Může  vyslovit   nesouhlas s  jejich  zpracováním.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu  prodávajícího, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající  se   zavazuje  osobní  údaje  kupujícího  neposkytnout  třetím  subjektům,  pouze smluvnímu  dopravci  za  účelem  dodávky  zboží.

Dozor  nad  ochranou  osobních  údajů  vykonává Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.