Nůžky pro leváky

Nůžky pro leváky

Největší výběr speciálně navržených nůžek pro leváky - nůžky manikurní, školní, průmyslové, kadeřnické i krejčovské. Nůžky pro leváky mají nože zkřížené stranově opačně než u nůžek pro praváky, a tak je levák ve stejné pozici jako pravák - do stříhání si vidí, využívá přirozených pohybů prstů a ruky a obstřihuje směrem k ose těla, tedy ve směru hodinových ručiček.